Organizační a účetně poradenská kancelář - Bohumil Navrátil


Přejdi na obsah

Historie


S vydáním zákona o daních z příjmů pro rok 1995 byly zavedeny i kódy SKP a KSd, které nahradily číselné kódy z dob před rokem 1989 (JKSO, JKPOV), které byly koncipovány na jiném principu.

Kódy Standardní klasifikace produkce SKP byly zavedeny opatřením ČSÚ ze dne 1. listopadu 1993, změněny na Sdělení ČSÚ č. 589/2002 Sb. ze dne 05.12.2002 o zavedení 2. vydání SKP (publikováno v částce 198/2002 Sb.). Klasifikace SKP je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb. O státní statistické službě, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.

Klasifikace stavebních děl CZ-CC byla zavedena Sdělením Českého statistického úřadu ze dne 9. září 2003 o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC s účinností od 1. ledna 2004. Klasifikace CZ-CC je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb. O státní statistické službě, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.

Co zařazení majetku do kódů SKP, CZ-CPA a CZ-CC firmě přinese:

  • správné zařazení do daňových skupin
  • správné ocenění majetku a tím správná výše odpisů
  • systém a pořádek v evidenci majetku a následně v účetnictví
  • identifikace veškerého pořizovaného majetku
  • oddělení majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou, nebo stavbou
  • průkaznost pro potřeby finančních úřadů - obvykle uplatněné náklady s vazbou na příslušný majetek
  • zařazení majetku vyžadují i některé státní orgány (napří. Ministerstvo obchodu a průmyslu) pro účely poskytování dotací a slev na dani
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku