Organizační a účetně poradenská kancelář - Bohumil Navrátil


Přejdi na obsah

Poskytované služby


Provádím zařazování dlouhodobého hmotného majetku do kódů SKP, od 1.1.20014 do kódů CZ-CPA a stavebních děl do kódů CZ-CC. Zároveň s tím zařazuji majetek do odpisových skupin.

Zařazuji jak jednotlivé případy pořízení majetku, tak i celé investiční soubory. Toto obvykle provádím tak, že na základě obhlídky majetku a vysvětlení podaného zástupci společnosti provádím rozbor pořizovacích dokladů z účtu 042 a sestavuji pořizovací ceny položek dlouhodobého hmotného majetku, určuji u nich kódy SKP, CZ-CPA, CZ-CC a odpisové skupiny dle Zákona o daních z příjmů v aktuálním znění.

Poskytuji i konzultace po telefonu.

Jako doplňkovou službu provádím inventury dlouhodobého majetku, zásob a pozemků.

Dále nabízím vyhotovení účetní směrnice a oběhu dokladů.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku